Artikel Perdata

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dalam Permen ATR/ BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik

Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik, yang meliputi : pendaftaran tanah untuk pertama kali; dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data.Hasil penyelenggaraan Sistem elektronik berbentuk dokumen elektronik, hasil cetakkan dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam kepentingan